Tot slot

Het advies
krijgt U
voor niets
maar de wijsheid
om er van te
profiteren
kunnen wij
U niet geven…

test